Last updated: 02-26-2006

HTrang nhà    

Volume 02 Issue 06

Thánh Gioan Thiên Chúa

Ngày 08 tháng 03 hằng năm

Thánh là những con người đă sống các nhân đức anh hùng đến nỗi nh́n vào các Ngài, h́nh ảnh của Chúa Giêsu hiện lên rơ nét nơi các Ngài. Thánh Gio-an Thiên Chúa đă họa lại h́nh ảnh của Chúa Kitô, Người trở nên một:” Chúa Kitô khác”.

H̀NH ẢNH MỘT CON NGƯỜI

Thánh Vịnh 15, 5-6 có viết:” Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, Là chén phúc lộc dành cho con; Số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hảo may mắn đă về con, Vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa măn “ hoặc Chúa nói:” Thầy bảo thật anh em là những người đă bỏ mọi sự theo Thầy, Anh em sẽ được gấp bội và được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp”( Mt 19, 27-29 ).Thánh Gioan Thiên Chúa sinh ra tại một làng nhỏ thuộc nước Bồ Đào nha vào năm 1495. Lớn lên, thánh nhân được đánh động bởi một lời giảng của thánh Gioan avila về ḷng nhân từ bao la, vô biên của Chúa. Từ lời rao giảng này, thánh nhân đă trở về nhà bán hết gia sản ḿnh có, phân chia cho người nghèo và bước theo Đức Giêsu cứu thế. Thánh nhân trở nên như chàng điên v́ ḷng yêu mến Chúa và yêu thương các người nghèo, đặc biệt là những người kém phần may mắn hơn cả trong xă hội. Thánh nhân đă kiếm nơi để cho các người đau yếu tật nguyền ở và chính Ngài ra tay chữa trị, giúp đỡ họ. Ngài yêu thương họ hơn chính bản thân của ḿnh. Thánh nhân luôn đặt niềm tin nơi bàn tay quan pḥng của Chúa. V́ ḷng quảng đại, vị tha, bác ái, Chúa hiểu ḷng Ngài, nên đă khiến nhiều nhà hảo tâm rộng ḷng dâng cúng tiền của để cho Ngài có phương tiện giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh hoạn, neo đơn, tật nguyền.

CHÚA ĐỘI MŨ TRIỀU THIÊN CHO THÁNH NHÂN

Sau những năm tận tụy phục vụ đồng loại, giúp đỡ tha nhân, thánh nhân được Chúa gọi về vào tuổi 50, lúc Ngài vẫn c̣n đầy nhiệt t́nh phục vụ mọi người ngày 8/3/1550.  Thánh nhân ra đi nhưng Ngài vẫn hiện diện nhờ các tu sĩ Ḍng Gioan Thiên Chúa, Ḍng mà Ngài đă khổ công đào luyện và để lại cho Giáo Hội, cho nhân loại. Thiên Chúa đă thưởng công cho Ngài và cho công việc bác ái của Ngài vẫn tồn tại măi nơi nhiều nước, nhiều dân.

“Lạy Chúa, Chúa đă cho thánh Gioan được đầy tràn t́nh thương đối với kẻ nghèo hèn và người bệnh tật. Xin cho chúng con cũng biết đem ḷng bác ái phục vụ anh em hầu đáng hưởng vinh quang nước trời với những người được Chúa tuyển chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen “ ( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Gioan Thiên Chúa ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

(trích từ www.simonhoadalat.com)

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net