fjjjjj

                            Last updated: 30-04-2006

Trang Sinh Hoạt       home Trang nhà    

Volume 02 Issue 08

Các Bài Sinh Hoạt Về BT Thêm Sức & Thần Khí Chúa

Thưa các bạn Giáo Lư Viên thân mến,

Lần này Hạt Cải xin cống hiến cho các bạn một vài sinh hoạt có thể tổ chức trong lớp Giáo Lư để giúp các em hiểu về Chúa Thánh Thần và hiệu quả của Bí Tích Thêm Sức. Đó là các em được nhận lănh dồi dào 7 Ơn Chúa Thánh Thần và 12 Hoa Quả của Thần Khí. Thông qua các sinh hoạt này, chúng ta sẽ giúp các em thấy được sự hiện diện của Ngôi Ba Thiên Chúa trong đời sống các em, để các em luôn sống và hoạt động dưới ánh sáng và tác động của Ngài.

Sinh hoạt Đố Chữ: Ơn & Hoa Quả Chúa Thánh Thần bằng Anh-ngữ.  Bấm vào đây để xem và in ra làm tài liệu. <sh_v02i08_giftsfruits_ctt_puzzle.pdf>

Sinh hoạt Phục Hồi Chữ: 7 Ơn Chúa Thánh Thần bằng Việt-ngữ.  Bài sinh hoạt này có trang giải đáp.  Bấm vào đây để xem và in tài liệu. <sh_v02i08_7gifts_CTT.pdf> 

Một nghi thức cầu nguyện sống động mà có thể dùng trong lớp học, để tạo cơ hội cho các em cảm nghiệm và làm quen với Chúa Thánh Thần.  Mời bạn bấm vào đây để xem và in tài liệu dùng cho lớp ḿnh. <sh_v02i08_holyspirit_prayer.pdf>

Nguyễn Diễm Trang

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net