Last updated: 02-12-2006

Trang Sinh Hoạt       home Trang nhà    

Volume 02 Issue 09

Jesus Resume

Bạn hăy tưởng như ḿnh làm chủ của một công ty.  Công ty đó chẳng khác ǵ hơn là chính trái tim ḷng bạn.  Bạn đang t́m một quản lư cho công ty này, và t́nh cờ gặp được một resume (sơ lược) của người tên la Giêsu Nadarét.  Bạn sẽ nghĩ ǵ về quản lư viên này?  Lư do ǵ cản trở bạn để phó thác cho Đức Giêsu quản thúc trái tim bạn?

Địa Chỉ: Nhà Tạm (BT Thánh Thể)
Điện Thoại: Rôma 10:13
Mạng Lưới: Kinh Thánh
Các khóa từ: Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh & Đấng Cứu Độ

Bối Cảnh

Ta là Giêsu - Chúa Kitô. Rất nhiều người gọi Ta là Thầy Chí Thánh. Ta gởi sơ lược cho con v́ Ta muốn t́m chức quản lư tối cao trong trái t́m của con. Con hăy cân nhắc kỹ các thành tích của Ta được tŕnh bày trong sơ lược này.

Khả Năng

• Ta dựng nên trời đất thiên địa (Sách Cách Ngôn 3:19)
• Ta tạo nên con người từ đất đai (Sách Khởi Nguyên 2:7)
• Ta thở hơi cho con người có mạng sống (Sách Khởi Nguyên 2:7)
• Ta đă cứu chuộc nhân loại khỏi án chúc dữ của Lề Luật (Galatô 3:13)
• Phúc lành của giao ước với Abraham trong cuộc sống nhân loại có được là qua Ta (Galatô 3:14)

Kinh Nghiệm Nghề Nghiệp

• Ta chỉ có một Chủ duy nhất (Luca 2:49)
• Ta chưa bao giờ bị trễ năi, vắng mặt, không vâng lời, lười biếng hay bất kính
• Chủ Ta không có lời nào khác ngoài những lời say sưa khen ngơi Ta (Matthêo 3:15-17)

Kỹ Năng & Kinh Nghiệm Công Tác

• Một số kỹ năng và kinh nghiệm công tác của Ta gồm có: làm cho những kẻ nghèo khó không c̣n nghèo khó nữa, chữa lành những tâm hồn tan nát, dập tan xiềng xích cho những kẻ tù đày, chữa lành những ai đau yếu, hồi phục nhăn lực cho những kẻ mù ḷa, và cho kẻ áp bức được giải oan. (Luca 4:18)
• Ta là Mưu Sư Sự Lạ (Isaya 9:6). Những ai lắng nghe ta sẽ được sống trong b́nh an và chẳng sơ họa tai (Cách Ngôn 1:33)
• Quan trọng nhất là Ta có quyền lực, tài năng và sức mạnh để xóa tẩy con khi các tội của con, (Gioan 1:7-9)

Quá Tŕnh Học Vấn

• Ta bao gồm tất cả chiều ngang và chiều dọc của tất cả mọi hiểu biết (Cách Ngôn 2:6)
• Trong ta giấu ẩn cả kho tàng về hiểu biết và khôn ngoan (Côlôsê 2:3)
• Lời Ta có uy quyền dũng mạnh được diễn giải như cây đèn rọi soi bước chân ngươi và là ánh sáng cho nẻo đường ngươi đi. (Thánh Vịnh 119:105)
• Ta cũng có thể nói cho ngươi biết được tất cả những điều bí ẩn nhất của trái tim ngươị (TV 44:21)

Những Thành Tích Trọng Đại

• Ta đă tích cực tham gia vào Hội Nghị Cao Đẳng nhất thời lúc đó (Khởi Nguyên 1:26)
• Ta đă bỏ mạng sống ḿnh để con được sống (2 Côrinthô 5:15)
• Ta đă đánh gục quỷ Sa-tan và loài người và đă công nhiên bêu nhục chúng (Côlôsê 2:15)
• Ta đă dùng phép lạ để nuôi sống người nghèo khó, chữa lành các bệnh nhân và phục hồi mạng sống lại cho kẻ đă chết.
• C̣n nhiều những thành tích trọng đại khác không thể kể hết ra đây được. Con có thể đọc nó ở mạng lưới của Ta tại www.KinhThanh. Con không cần phải có móc nối mạng lưới điện toán hoặc máy điện toán mới tới mạng lưới của Ta được.

Lư Lịch Người Chứng

Tất cả những ai tín hữu tin và theo Ta trên khắp thế giới sẽ chứng minh quyền năng chữa lành, ơn cứu độ, ơn giải thoát, các phép lạ, sự khôi phục và sự hướng dẫn siêu nhiên của Ta

Tóm Lược

Bây giờ con đă đọc sơ lược của Ta song, Ta rất tự tin là chỉ duy Ta là ứng cử độc nhất và duy nhất xứng đáng để đáp ứng địa vị quan trọng này trong tim của con. Ta sẽ cẩn thận dẫn dắt con trong bước đi (Cách Ngôn 3:5-6) và dẫn con đến sự sống vĩnh cửu (Gioan 6:47). Khi nào th́ Ta có thể bắt đầu? Thời gian rất là quí báu (Dothái 3:15)

Ánh Nhiệm - chuyển ngữ

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net