Last updated: 22-08-2006

Trang Sinh Hoạt       home Trang nhà    

Volume 02 Issue 10

10 Điều Cần Biết Của Giáo Lư Viên

Trong diễn đàn của nhóm giáo lư viên Hoa Kỳ, có một đề tài được đưa ra để mọi người học hỏi kinh nghiệm.  Dưới đây là 10 điều tóm lược của một GLV người Mỹ, sau nhiều năm dạy giáo lư.  Xin gửi đến các bạn những tư tưởng được rút tỉa trong diễn đàn để quư bạn cùng học hỏi.  Hy vọng các GLV cũng sẽ thực hành những điều mà tác giả đề nghị dưới đây. 

Ước ǵ tôi biết được 10 điều dưới đây, trước khi thi hành trách nhiệm của một giáo lư viên.

1.       Soạn giáo án.   Soạn một kế hoạch cho suốt năm học, cho mỗi tháng và đặc biệt cho mỗi bài học hằng tuần.

2.       Đi theo chương tŕnh.  Hăy trở nên một phần tử của đội truyền giáo.  Nếu GX hoặc chương tŕnh giáo lư (theo sách vở) đă có sẵn, th́ bạn hăy cố gắng trông vào đó mà soạn kế hoạch.  Tôi không nhất thiết phải dạy hết tất cả mọi bài trong sách, và càng không nên dạy những đề tài theo sở thích cá nhân.  Quá tŕnh học giáo lư có khi là cả một đời người.  Từ lớp mẫu giáo cho tới trung học, không ít th́ nhiều các em học sinh sẽ hấp thụ được về giáo lư đức tin.

3.       Cách giáo dục dễ hiểu.  Thường xuyên dùng những cách giáo dục các em như đọc thuộc ḷng, đóng kịch (skit/drama), vẽ, thủ công và bàn thảo.

4.       Nhạc và phim ảnh.  Tôi sẽ không ngần ngại khi phải sử dụng các máy móc và máy vi-tính để giúp các em hiểu về các đề tài.

5.       Cầu nguyện.  Tôi cần phải dạy các em biết cầu nguyện tới mức độ mà các em cảm nhận được sự liên kết với Ba Ngôi – Cha, Con và Thánh Thần.  Dạy cho các em biết nói chuyện với Chúa một cách tự nhiên như đàm thoại với một người thân thiện trong cuộc sống của các em.  Nhưng quan trọng là chính tôi phải thực hành điều này trước.

6.       Chứng nhân mănh liệt.  Tôi cần giới thiệu với các em những Kitô hữu sống động trong cộng đoàn giáo xứ.  Những người này sẽ cho các em thấy một khía cạnh khác trong cuộc sống đức tin hằng ngày của họ.

7.       Đức Giêsu là tâm điểm.  Tất cả các bài học được nhấn mạnh đến Đức Kitô là trọng tâm (Christocentric).  Đừng để những chi tiết nhỏ hoặc h́nh thức bên ngoài đánh mất đi trọng tâm này.

8.       Trách nhiệm của tôi là liên lạc với phụ huynh.  Tôi không nên trông vào người khác để làm việc này.

9.       Tôi cần biến hóa các bài học để dẫn tới ân sủng, hơn là dạy các em cách sử sự.  Ân sủng là quà tặng miễn phí từ Thiên Chúa, và v́ vậy tôi cần tạo nên một môi trường học hỏi chan chứa với ân sủng.  Nói khác đi, một môi trường mà các em sẽ cảm nhận được ân sủng từ Thiên Chúa.

10.     Tôi nên luôn nhắc ḿnh rằng tất cả những bước mà các em sẽ đi qua phải dẫn tới sự cảm nghiệm phó thác vào ân sủng và trở nên những tạo vật mới trong Đức Kitô.

Đ́nh Thiện - chuyển ngữ từ <larrydalem@msn.com>

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net