Last updated: 30-06-2006

Trang Sinh Hoạt       home Trang nhà    

Volume 02 Issue 10

Thờ Phượng Nhí Nhỏm Qua Thánh Vịnh

Trong tâm t́nh sáng kiến, cảm nghiệm nhạc cụ, tâm t́nh cầu nguyện tạ ơn, các thanh thiếu niên sẽ tạo ra 1 kinh nghiệm thờ phượng dựa vào Thánh Vịnh.

Kinh Thánh:  Thánh Vịnh 95:1-7

Tựa Đề Ngợi Khen Chúa

Cảm Nghiệm Trong tâm t́nh sáng kiến, cảm nghiệm nhạc cụ, tâm t́nh cầu nguyện tạ ơn, các thanh thiếu niên sẽ tạo ra 1 kinh nghiệm thờ phượng dựa vào Thánh Vịnh.

Chuẩn BịCần Kinh Thánh, giấy mỏng, bút mực đen.  Trước khi bắt đầu, cắt hoặc giấy mỏng dài cỡ 6 feet.

Thờ Phượng

Đọc Hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị cảm nghiệm việc thờ phượng qua cách ngợi khen Chúa với tâm t́nh cảm tạ tất cả các ơn lành Ngài ban cho chúng ta trong cuộc sống

Hăy khởi đầu bằng cách chia sẻ những hồng ân trong đời sống để cho các em lần lượt chia sẻ những hồng ân của chúng Sau mỗi hồng ân, khuyến khích các em nói "Ngợi khen Chúa" hoặc "Cám ơn Chúa Giêsu."  Sau khi mọi người lần lượt chia sẻ rồi, hăy phát giấy mỏng dài bút mực đen.  Dặn các em mỗi người hăy viết xuống giấy các hồng ân ḿnh đă lănh nhận được trong 1 câu hay nhiều câu.

Sau đó chia các em ra thành 2 nhóm Nhạc công công.

Dặn các nhóm phải dụ trừ cách diễn tả Thánh Vịnh 95:1-7 qua nhạc hoặc các điệuCho mỗi nhóm 10-15 phút để chuẩn bị.  Trong khi đó, nhờ các Nhạc công đóng vai ban trống cho phần phụng vụ bằng cách t́m cho họ những thứ thể dùng làm trống được.  Thí dụ, ghế, sách vở, cả đầu gối cũng rất tốt.  Khuyến khích những Nhạc công c̣n lại hăy sáng tác 1 gịng nhạc kèm đệm theo lời Thánh VịnhNếu các em cần thay đổi lời 1 chút để phù hợp với gịng nhạc th́ không sao hết, nhưng khuyến khích các em đi chính sát theo lời TV bao nhiêu thểHăy nhờ các công sáng tạo ra những điệu múa để dùng cho Thánh Vịnh Khuyến khích mọi người dùng những giây "hồng ân" vào trong khúc thờ phượng để diễn tả những lời hay ư đẹp của Thánh Vịnh qua các điệu nhạc cụKhi mọi người đă sẵn sàng, hăy mời nhóm đến tŕnh diễ liên tiếp.   thể lập lại bẵng cách đổi vị trí, vai tṛ.

Sau phần phụng vụ, tụ họp các em lại hỏi :

Các em cảm thấy cách thờ phượng này thế nào ?

Tại sao Thiên Chúa lại đáng được chúng ta thờ phượng ngợi khen ?

C̣n những cách nào khác chúng ta thể thờ phượng cảm tạ Thiên Chúa tất cả hồng ân Ngài đă ban cho chúng ta ?

Ánh Nhiệm - chuyển ngữ từ www.youthministry.com

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net