Last updated: 01-09-2006

Trang Sinh Hoạt       home Trang nhà    

Volume 02 Issue12

Mục Đích Hay Mục Chơi

Chủ Ư:  Khuyến khích các em can đảm  dùng thời giờ rảnh vào mục đích ích lợi.

Dụng Cụ:  Cần Thánk Kinh, 1 cuốn nhật kư, và 1 cây viết ch́

Khởi Xướng:  Đọc lớn những câu sau đây và để cho mọi người hưởng ứng bằng cách để cho mỗi em  giơ ngón tay cái chỉ lên (đồng ư), giơ ngón tay cái chỉ xuống (không đồng ư), trỏ ngang ngón tay cái (đôi khi).

 • Em rất thích vui chơi.

 • Em rất là chăm chỉ.

 • Em tham dự thánh lễ với tâm t́nh phấn khởi .

 • Em đi chợ hoặc các buổi thi đấu thể thao với tâm t́nh phấn khởi.

 • Em để dành thời giờ thờ phượng mỗi ngày.

 • Em coi TV mỗi ngày.

 • Em dùng thời giờ rảnh rỗi để giúp đỡ người khác hoặc làm việc mục vụ.

 • Em dùng thời giờ rảnh rỗi để giải trí.

 • Em tự ư làm những việc cần làm trong nhà.

 • Em tự ư làm việc tại Giáo Xứ bằng cách giúp đỡ hoặc phục vụ.

 • Em miễn cưỡng làm việc ở nhà và tại Giáo Xứ.

 • Em tham khảo (hỏi ư kiến) của Chúa xem Ngài muốn em làm ǵ mỗi ngày.

 • Mỗi ngày em làm những việc em thích để thỏa măn ư thích của em nhiều hơn là làm những việc mang em lại gần với Chúa hơn.

 • Mỗi ngày em làm những việc em thích để thỏa măn ư thích của em nhiều hơn là làm những việc giúp em sống mục tiêu mà Chúa dành cho em trong cuộc sống.

Sau khi đọc những câu trên hăy để cho các em viết xuống nhật kư (hay giấy) những câu trả lời trên và bắt đầu thảo luận chung những câu hỏi sau đây:

 • Những câu trả lời trên của em nói ǵ về con người của em?

 • Em nghĩ em là người thích được thỏa măn hay là người có chủ tâm (mục đích) ?

Suy Niệm:  Cử 1 em ra đọc to và chậm răi đọan 2:1-12 trong sách Giảng Viên (Ecclesastes), Cựu Ước.

 • Solômôn đă làm cuộc thí nghiệm ǵ ?

 • Solômôn đă kết luận thế nào về việc ông ta chiều theo ư thích của ḿnh ?

 • Các em đă chiều theo ư thích của ḿnh cách nào ?  theo đuổi mục đích cách nào?  Xin giải thích.

Thực Hành: 

Làm thế nào để các em sống có mục đích (mục tiêu) hơn, nhất là với thời giờ rảnh của ḿnh?

Hăy để cho các em viết xuống hàng chữ mục đích (hoặc bằng tiếng Anh, P-U-R-P-O-S-E) trong giấy của các em.  Mỗi chữ trong chữ mục tiêu hoặc purpose, khuyến khích các em nghĩ ra cách để các em có thể sống hữu ích hơn trong cuộc sống hằng ngày.  Thí dụ "Put God first (in daily plans, in time committments, in priority) - Đặt Chúa trước hết trong các dự tính hằng ngày, trong thời gian và tầm mức quan trọng) hoặc "Undertake one act of service or ministry per day."   làm 1 việc phục vụ hoặc mục vụ mỗi ngày v.v...  Đúc kết bằng cách để cho các em ngồi lại chung quanh thành ṿng tṛn, nắm tay nhau và cùng nhau cầu nguyện cảm tạ Thiên Chúa v́ mọi lợi ích và niềm vui mà các em sẽ cảm nghiệm được khi các em chọn lối sống có mục đích hơn là sống để thỏa măn ư thích của ḿnh.  Kết  thúc  giờ cầu nguyện bằng cách xin Thiên Chúa ban thêm sức mạnh cho tất cả các em để mỗi ngày các em được lớn lên trong cuộc sống có mục đích.

Thêm 1 Bước:     

 Lập tức  tiến hành bước đầu tiên hướng về mục tiêu hơn là thỏa măn.  Thí dụ  khuyến khích các em hăy bỏ ra nửa (1/2) tiếng mỗi ngày, tắt TV đi và đọc Thánh Kinh; hoặc em và gia đ́nh có thể bàn thảo về những tệ đoan của xă hội hay quốc gia; hoặc chọn làm việc bác ái  hay mục vụ giúp láng giềng  hoặc người thân.

Ánh Nhiệm - chuyển ngữ bài của Jim Kochenburger

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net