Last updated: 02-10-2006

Trang Sinh Hoạt       home Trang nh    

Volume 03 Issue 01

Danh Hiệu Cha Gisu

Nối kết với chủ đề Gio L 2006-2007: "Anh em ni Thầy l ai", chng ta c thể gip cc em trả lời cu hỏi ny với những danh hiệu quen biết về Cha Gisu qua bi sinh hoạt giải cu đố (puzzle).

DỌC

2.  Tấm bảng treo trn thnh gi, gọi Đức Gisu l                dn Do Thi

4.  Đức Gisu l vị Thượng Tế, hay cn gọi l                                    theo danh từ thời nay.

6.  Cha Kit l                       Nhập Thể.

8.  Người l                 dạy v hay dng cc dụ ngn để dạy dn chng.

 

 

NGANG

1.  Cha Gisu l Con                          v l Cha chng ta.

3.  Khi Đức Maria sinh Cha Gisu, thin thần gọi Người l                        , c nghĩa l Thin Cha ở cng chng ta.

5.  Trong phc m Gioan (1:29), thnh Gioan Tẩy Giả gọi Cha Gisu l                 Thin Cha.

7.  Thnh Phr đp lại: Thầy l Đấng                     khi Cha Gisu hỏi: anh em ni Thầy l ai?

9.  Cha Gisu l Cha Ngi              trong Ba Ngi Thin Cha.

 

Phần giải.

Đnh Thiện

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net