Last updated: 03-12-2006

Trang Sinh Hoạt       home Trang nhà    

Volume 03 Issue 03

Chuỗi Liên Kết Mùa Vọng

bản PDF để in

Chuỗi liên kết trong Mùa Vọng nhằm mục đích giúp các em chuẩn bị tâm hồn đón Chúa giáng sinh từng ngày bằng việc cầu nguyện riêng, đọc Kinh Thánh, và làm những việc bác ái.

Vật liệu:

1. Giấy thủ công màu tím.

2. Giấy thủ công màu hồng.
3. Kéo.
4. Keo dán.
5. Viết màu để vẽ.
6. Tô màu h́nh vẽ máng cỏ để từ đó nối liền với chuỗi liên kết.

Thực hiện:

Chuỗi được h́nh thành bằng nhiều cách khác nhau tùy theo lứa tuổi của các em.

1. GLV có thể cho học sinh cắt hoặc GLV cắt trước cho các em giấy màu thủ công với khổ khoảng 9’’ chiều dài và 1’’ chiều rộng. Chuẩn bị đủ cho mỗi em 7 dây màu hồng và 21 dây màu tím cho mỗi ngày của Mùa Vọng (màu tím dùng cho tuần 1, 2, và tuần 4, màu hồng dùng cho tuẩn 3 của mùa vọng).

2. GLV hướng dẫn học sinh đọc các đoạn Kinh Thánh của những ngày trong Mùa Vọng, rồi cho các em viết xuống một câu mà các em đắc ư nhất vào những miếng giấy đă được cắt ra. Kèm theo các em có thể viết một lời nguyện thích hợp hay viết xuống một việc bác ái các em làm để áp dụng cho đoạn Kinh Thánh hôm đó. Nếu là lớp nhỏ th́ GLV có thể in sẵn các đoạn Kinh Thánh lên các tờ giấy thủ công theo ô trước khi cho các em cắt rời ra từng miếng nhỏ, rồi hướng dẫn các em làm phần tiếp theo.

3. Dán 2 đầu giấy lại làm thành ṿng đầu tiên, sau đó tiếp tục ṿng thứ 2, thứ 3 cho những ngày tiếp theo taọ thành một chuỗi giấy liên kết với nhau.

4. Gắn chuỗi giấy liên kết vào h́nh máng cỏ.
5. Bắt đầu thực hiện vào ngày đầu của Mùa Vọng, sau đó học sinh tiếp tục dán thêm một ṿng giấy mỗi ngày cho đến Christmas.

Kèm theo đây là h́nh vẽ máng cỏ để các em tô màu.

Nguyễn Diễm Trang - Chuyển ư từ www.catholiccatechist.com

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net