Last updated: 01-27-2007

Trang Sinh Hoạt       home Trang nhà    

Volume 03 Issue 05

Tha Thứ và Làm Ḥa

Bài để in (PDF file)

Chủ ĐềKhi chúng ta lầm lỗi, trách nhiệm xin lỗi là thuộc về chúng ta, bất chấp thái độ của người phía bên kia.

Phim:              Bring It On 1

Xem Đoạn:     1:10:45 tới 1:12:00

Tóm Lược:  Torrance cố gắng d́u dắt nhóm cổ vũ công của ḿnh vượt qua những thất bại của họ để vào ṿng trung kết cuộc thi cổ vũ công toàn quốc.  Trong đoạn phim này, Torrance t́m đến nhóm Clovers lúc họ đang tập dợt để xin lỗi họ v́ nhóm của cô đă ăn cắp điệu bài cổ vũ của nhóm họ.  Cô đă biếu tặng nhóm Clovers một ngân phiếu từ hăng của bố cô để giúp họ trang trải chi phí cho cuộc tranh đua danh dự quán quân.  Isis, đoàn trưởng của nhóm Clovers, đă xé toạc tờ ngân phiếu nọ và cự tuyệt nghĩa cử làm ḥa của Torrance.  Torrance không hiểu tại sao Isis lại không cho cô ta cơ hội để chuộc lỗi.

 Thảo Luận Nhóm:

  • Lần cuối trước đây mà em đă xin lỗi là v́ vấn đề ǵ ?  Đă xảy ra chuyện ǵ ?

  • Em có bị ai cự tuyệt khi ḿnh đă xin lỗi họ  rồi chưa?  Em đă giải quyết cách nào ?

  • Hăy đọc to đoạn tin mừng Ma-thê-ô 5:23-26.  Tại sao việc xin lỗi khi lầm sai rất là quan trọng?

  • Giải nghĩa sự khác biệt giữa tha thứ và làm hoà.

  • Chúng ta có được ḥa giải với Thiên Chúa cách trọn vẹn nếu người khác cự tuyệt lời xin lỗi của chúng ta không?  Tại sao có hoặc không?

  • Em sẽ có phản ứng nào nếu người khác không đón nhận lời xin lỗi của em?  Nếu lần thứ nhất họ không chấp nhận lời xin lỗi, em có xin lỗi lại lần nữa không?  Tại sao có  hoặc không?

  • Em có cần phải đi xin lỗi ai không ?  Em có thể cố gắng giải ḥa bằng cách nào?

Bài Học Thánh Kinh:   Khắc phục được tính tự phụ và đến xin lỗi người khác không phải lúc nào cũng đảm bảo là sẽ mang lại cho chúng ta mối tương quan b́nh thường như trước.  Phản ứng của chúng ta thế nào khi người khác cự tuyệt không muốn giải ḥa với ta?  Khuyến khích các bạn trẻ hăy theo ư muốn của Chúa là làm ḥa, 9 bỏ làm 10, và sống tin tưởng hơn trong thứ tha cho dù người khác có phản ứng nào đi nữa với lời xin lỗi của ta.

 Chuyển Ư:      Ánh Nhiệm

Tham Khảo:   “Bring it on” discussion starter [www.youthministry.com]

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net