Last updated: 02-05-2007

Trang Sinh Hoạt       home Trang nhà    

Volume 03 Issue 05

Mừng Xuân Mới

Bài để in (PDF file)

(A)Em vui mùa xuân sang, đàn bướm bay trên non ngàn.
(B)Em vui mùa xuân mới, hoa lá trên cành thắm tươi.
(C)Em vui mùa xuân sang, ngàn cánh hoa khoe nắng vàng,
(D)với cánh bướm trên ngàn đùa vui mừng xuân mới sang.

TIẾNG REO

Hướng Ư:
Chúa Giêsu càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức trước mật người đời. Noi gương Người mỗi năm chúng ta cũng phải mới thêm mọi mặt.

Kỹ Thuật:
Ṿng tṛn, hô thật mạnh
Đ.K : Năm mới!
T.C : Mới thể xác (2 tay đặt vào ngực)
Đ.K : Năm mới!
T.C : Mới tinh thần (2 tay để lên đầu)
Đ.K : Năm mới!
T.C : Mới thể xác, mới tinh thần (2 tay đặt vào ngực, rồi chụp lên đầu)
Đ.K : Năm mới!
T.C : Mới mọi sự (giang rộng 2 tay ra)
Đ.K : Năm mới!
T.C : Ah! (tới khi nào người điễu khiển vỗ tay một cái)

Vũ Điệu:
Xếp thành ṿng tṛn.
(A). Nắm tay nhau nhảy một chân-chân trái trước.
(B). Qú một gối trái, 2 tay để trên 2 vai lắc lư theo nhịp: lắc sang bên trái trước.
(C). Đứng lên, hai bàn tay làm thành hai cánh hoa giơ cao, đi sang bên phải
(D). Hai tay giang ra làm hai cánh bướm, chạy ngược lại trên 5 đầu ngón chân    làm sao các em có thể yêu Chúa được nếu các em không biết Chúa là ai và Chúa yêu các em như thế nào? V́ thế, GLV chúng ta cần phát họa cho các em h́nh ảnh một Thiên chúa nhân từ, Ngài dựng nên em, tha thứ cho em, và Ngài luôn săn sóc các em.

Nguyễn Diễm Trang - sưu tầm

 

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net