Last updated: 03-02-2007

Trang Tài Liệu       homeTrang nhà    

Volume 03  Issue 06

Chịu Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá

Việc Chúa bị tử h́nh như một tù tội cách bị đóng đinh do lệnh của quận trưởng Rôma là một sự kiện mà những tín hữu cũng như những người vô tín ngưỡng đều xác nhận. Những sách Tân Ước, Tin Mừng cũng như các Thánh Thư, đều làm chứng cho sự kiện này (Mt 27:15-37; Mc 15:1-39; Lc 23:28-49; Gn 19:19-30; Tdcv 3:13-16; 4:27; 1Cor 1:18-2:8; 2Cor 13:4; Gal 3:1; Phil 2:8; Cọ 1:20; 1Tm 6:13; Dt 12:2; 1Phe 2:24). Sự kiện này cũng được những nguồn liệu cổ ngoài đời xác nhận như Tacitus, Josephus và Lucian thành Samosata. Câu "Chúa chịu đóng đinh" là một câu trong kinh Tin Kính được các sử gia đều thuật lại một cách qủa quyết mặc dầu họ có thể viết theo ư quyết định khác biệt cá nhân của họ như nhiều sử gia thường làm. Tuy nhiên, ở đây cũng nên xác quyết một điều: ư nghĩa của sự kiện này chính là điểm phân biệt giữa những tín hữu và những người vô tín ngưỡng. Các tín hữu thêm câu "cho chúng ta" và can đảm tuyên xưng cái chết của con người cổ kính này là một bảo chứng tự hiến của Con Thiên Chúa.

Đối với các tín hữu, những dữ kiện lịch sử chưa nói đầy đủ về Chúa Giêsu. Để có thể nói lên sự thật về cái chết của Chúa Giêsu - "Thiên Chúa là Đấng đă nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hoà giải với Người" (2Cor 5:19) - những Kitô Hữu đă vui mừng ôm ấp cách diễn đạt thần thoại. Nhưng, thần thoại không đồng nghĩa với tưởng tượng. Những diễn đạt thần thoại về Chúa Giêsu được cắn cứ vào một nhân vật lịch sử. Những dữ kiện lịch sử không có cứu văn. Nhưng Thiên Chúa cứu chuộc trong phạm vi lịch sử mà chúng ta có thể (cho dù thiếu sót thế nào đi nữa) nhận diện và mô tả.

Câu "Chúa chịu đóng đinh" chỉ cho ta biết một sự thật chính yếu và không ǵ hơn. Các Tin Mừng chỉ thuất lại cách đơn sơ hầu để ta không chú trọng vào sự phản bội, phủ nhận và bỏ rơi của các tông đồ, cũng không chú ư đến sự trung thành thầm lặng của các nữ môn đệ, hoặc nơi sự tham gia của lănh tụ Do-thái trong âm mưu dẫn đến việc sử tử công khai của Chúa Giêsu. Thay vào đó th́ sự kiện làm cho ta chú trọng vào những cách thức của án tử, động lực chính trị, ư muốn của Chúa Giêsu vá sự đau khổ của Ngài.

Chịu đóng đinh là mộ h́nh thức tử h́nh rất giă man trong thời cổ xưa. Nhất là khi dùng đinh thay cho giây cột, nó bao gồm một hính thức hành hạ cực kỳ đau đớn. H́nh phát đóng đinh vào thập giá không dùng cho nhà trưởng giả, nhưng chỉ dùng cho những kẻ thù và nô lệ. Do đó, quân Rôma phạt những nô lệ nổi loạn của Spartacus và Do-thái với sự đóng đinh tập thể. Sự chịu đóng đinh, do đó, làm nhục kẻ bị đóng đinh. Dân Do-thái áp dụng câu kinh thánh trong sách Đệ Nhị Luật để chỉ về kẻ bị đóng đinh như sau, "v́ người bị treo là đồ bị Thiên Chúa nguyền rủa" (21:23). Theo cái nh́n này th́ chỉ kẻ có tội mới có thể chịu một cái chết như thế. Do đó kẻ bị đóng đinh, bi chúc dữ, không có thể là nguồn sự sống và chúc phúc cho người khác. Nếu Chúa Giêsu là Đấng Messia chịu đóng đinh th́ hẳn Ngài là một Đấng Messia thất bại - và trên hết là một Đấng Messia giả.

Những sự liên quan này đều ẩn trong Tân Ước. Thánh Phaolô nói về việc Chúa Giêsu vâng lời cho đến chết như một kẻ nô lệ (Phil 2:7-8). Ngài nói rằng trên thập giá Chúa Kitô "trở nên đồ bị nguyền rủa" (Gal 3:13), và " Đấng chẳng hề biết tội là ǵ, th́ Thiên Chúa đă biến Người thành hiện thân của tội lỗi v́ chúng ta , để làm cho chúng ta nên công chính trong Người" (2Cor 5:21) - hăy chú ư đến câu "v́ chúng ta""cho chúng ta" - và rồi Thánh nhân giới thiệu thánh giá cho dân thành Côrinto như một mức thước về uy quyền Thiên Chúa đă làm qua sự yêu đuối và sự khôn ngoan của Thiên Chúa qua sự khờ dại (1Cor 1:25). Thư Do-thái nói rằng Chúa Giêsu "Chính Người đă khước từ niềm vui dành cho ḿnh, mà cam chịu khổ h́nh thập giá, chẳng nề chi ô nhục" (Dt 12:2) và mỗi lần các tín hữu tái phạm tội là "tự tay đóng đinh Con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa và đă công khai sỉ nhục Người" (Dt 6:6).

Niềm vui của một Kitô Hữu là được vui mừng nơi đặc tính nghịch lư sâu xa của sự cứu chuộc của Thiên Chúa qua Chúa Kitô. Chính sự nhập thể đă là một x́-căng-đan: một Chúa tể càn khôn lại nhập vào thế giới không gian và thời gian dưới thân phận của một hài nhi sinh bởi cha mẹ nghèo khổ. Chính trong biến cố Giáng Sinh đă tỏ ra sự đối nghịch của giầu có trong khó nghèo, khôn ngoan trong khờ dại và sức mạnh trong sự yếu đuối. Con Thiên Chúa nhập thể không chỉ cám nghiệm cái chết, nhưng là cảm nghiệm một cái chết tàn bạo dưới h́nh thức nhục nhă của một tử tội!

Đấy chính là sự nghịch lư tột bậc. Đấy cũng chính là lư do tại sao ngôn ngữ Kitô giáo thời ban đầu được chứa đựng đầy căng thẳng và nghị lực, trong khi cố gắng diễn tả thế nào một người bị chúc dữ có thể mang lại phúc lành cho nhiều người (Gal 3:6-14), sự tự do qua một người nô lệ (Gal 5:1), sự công chính qua một người đă trờ nên tội (2Cor 5:21), sự giầu có qua một người tự trờ nên nghèo (2Cor 8:9), khôn ngoan qua sự khờ dại tỏ tường (1Cor 1:25), sức mạnh qua sự yếu đuối (2Cor 13:4) và sự sống cho mọi người qua cái chết của một người (Rm 5:12-21). Sư việc này mang lại cho ta niềm vui v́ nếu ta cảm nghiệm sự chúc phúc, tự do, công chính, giầu có, khôn ngoan, quyền lực và sự sống qua những cách thức rất đối nghịch với những ǵ con người có thể tưởng tượng, th́ chúng ta biết chúng ta đang nằm trong ṿng tay âu yếm của Thiên Chúa.

Quư Anh Chị Giáo Lư Viên thân mến,

Bổn phận của chúng ta là ǵ nếu không phải là noi theo gót Thánh Phaolô rao giảng Chúa Kitô, một Chúa Kitô "chịu đóng đinh trên cây thánh giá." Dĩ nhiên như Thánh Phaolô chúng ta cũng sẽ bị nhiều người chống đối cho là một việc vô bổ và điên rồ. Nhưng, như Thánh Phaolô chúng ta hăy mạnh bạo và cương quyết v́ chính Chúa Kitô "chịu đóng đinh" sẽ dùng chúng ta để đánh bại kẻ thù và thu hút nhiều người về với Chúa.

Chủ đề này rất thích hợp cho Mùa Chay Thánh. Trong Mùa Chay, chúng ta hăy dành ra chút thời giờ để suy gẫm lời "Chúa chịu đóng đinh" trong Kinh Tin Kính để kín mục nghị lực mới cho sứ vụ tông đồ. Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI, trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2007, long trọng tuyên bố: "Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta học nơi Mẹ Maria và Thánh Gioan, người tông đồ yêu dấu, ư nghĩa của việc đứng vững bên cạnh thập giá Chúa Giêsu, Đấng đă v́ yêu thương chúng ta dâng hiến mạng sống để mạc khải t́nh yêu của Chúa Cha." Ước ǵ Mùa Chay năm nay mang lại cho chúng ta một ư nghĩa đặc biệt khi chúng ta cùng với Mẹ Maria và Thánh Gioan chiêm ngưỡng Chúa Kitô "chịu đóng đinh" qua lời lời Kinh Thánh: "Họ sẽ nh́n lên Đấng họ đă đâm thâu" (Gn 19:37). Chúc Quư Anh Chị luôn hiên ngang loan truyền Chúa Giêsu "chịu đóng đinh" không những chỉ trong lợp nhưng cả trong cuộc sống hằng ngày.


Rev. Paul Trần Q. Toản

* * Pḥng dịch theo cuốn "THE CREED: What Christians Believe and Why it Matters" của Luke Timothy Johnson. Nhà Xuất Bản Doubleday: New York, 2004. Từ trang 165-167.

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net